Mga Guhit ni Magdalena

Mga Guhit ni Magdalena

ni Baby Jay CrisostomoMga Tauhan
Eba
Nene
Lola
Adan,
Totoy
Lalaki

(nakatayo sa gitna ng entablado ang tatlong babae)

Eba: Malamig tuwing gabi kung wala kang kayakap. Nakakatakot ang dilim. Masyadong madilim. Dati— may humahawak sa akin. Masarap. Malato. Dumudulas sa katawan. At kahit madilim, hindi ako natatakot. Mahal niya ko, sabi niya. Mahal na mahal niya ako

(Papasok si Adan.)

Adan: Mahal kita. (Yayakapin ni Adan si Eba)

(Papasok ang dalawa pang lalaki. )

Dalawang lalaki: Mahal na mahal kita.

Tatlong babae: Kahit madilim nakakakita kami pero hindi kami kumikibo.

(tutunog ang musika at tatalas ang ilaw sa entablado. Hihiwalay si nene sa tatlong babae)

Nene: Hawakan mo ako, natatakot ako. Hawakan mo ako. Halika.

Totoy: Ayaw ko. You’re too shitty.

Nene: Ayaw mo?

Totoy: Ayaw.

Nene: O di huwag,

Totoy: No. No.

Nene: Gusto mo pala.

Totoy: Basta hindi mo ko bibitawan.

Nene: Hindi.

Totoy: May crush ka ba sa akin?

Nene: Wala a. Ang yabang mo naman.

Totoy: Then why do you want to touch me? Why do you want to be touched?

Nene: Sige na nga.

Totoy: What?

Nene: Mahal kita.

Totoy: And I love you too. If we love each other. Can I touch you. (ituturo ni totoy ang dibdib ni nene)

Nene: Saan?

Totoy: Here. (hahawakan ni totoy ang dibdib ni nene)

Nene: Sige. Pero dapat mahabol mo muna ako.

(Maglalaro sila ng habulan. Didilim muli ang ilaw.)

Eba: At nahabol niya anak ko.

Nene: Nay, Nay,Bakit ganoon mga lalaki? Bakit kailangan nila akong hawakan?

Eba: Ganoon talaga anak. Basta madilim, mahilig silang manghawak. Basta madilim. Hinawakan niya ako. Hinawakan ka niya. Basta madilim hahawakan nila tayo. Takot tayo sa dilim. (Kukunin ni adan si eba)

Nene: Hinawakan ka rin ni ‘tay?

Eba: Oo, anak. Natuwa ako kasi sa wakas mayroon na akong kasama matulog kahit madilim.
(sasakalin ni adan si eba)

Nene: Ako rin ’nay, natuwa rin ako. Kasi dati, wala akong kalaro pero ngayon may kalaro na ko. Isipin mo ‘yon, konting hawak lang, may kalaro na ako. Habulan. Tumatawa na muli ako. Masaya na ulit ako ‘nay. (Tatakpan ni adan ang mata at bibig ni eba. Sisigaw si eba)

(Tatalas ang ilaw at tutunog ang musika. Uupo si nene kasama ng lola na parang nakikinig sa isang kuwento)

Adan: Ginawa ng Bathala ang babae para samahan ang lalaki. Kinuwa ng Bathala ang isa sa mga tadyang ng lalaki. Tinatanggap mo ba ko bilang kabiyak?

Eba: Oo.

Adan: Pag-aari kita (huhuburan ni Adan si Eba). Masakit ba?

Eba: Oo.

Adan: Masarap ba?

Eba: Oo. Yakapin mo ako.

Adan: Masakit ako yumakap. Mahigpit.

Eba: Yakapin mo ako (Didilim ang ilaw). Ganoon talaga anak, kapag masakit sabihin mo masarap. Kapag mahigpit sabihin mo tama lang. Lahat gawin mo para hindi ka iwanan. Huwag mo tularan ang lola mo. Huwag na huwag. Mangako ka.

Lola: Masyadong tahimik. Masyadong madilim. Mag-isa na lang ako, gabi-gabi, mag-isa ako kumain. Mag-isang natutulog.

Lalaki: Kailangan mo ako.

Lola: Bakit ko siya iniwan.

Lalaki: Kailangan mo ng kasama.

Lola: Mag-isa na lang ako kumakain.

Lalaki: Kailangan mo ng kayakap.

Lola: Mag-isa na lang ako natutulog. Tuwing gabi, masyadong tahimik. Masyadong madilim

Eba: Kaya tayo pumapayag na hawakan, kahit masakit, kahit nagdurugo na.

(Papasok si Totoy at Adan. Hahawakan ng mga lalaki ang mga babae)

Lola: Que barbaridad.

Eba: Puta.

Nene: Fuck.

Lola: Que barbaridad.

Eba: Puta.

Nene: Fuck.

Lola: Que barbaridad.

Eba: Puta.

Nene: Fuck.

(Bibitawan ng mga lalaki ang mga babae.)

Lola: Kami ang babae.

Eba: Inilikhang hubad.

Nene: Laging hubad

Lola: Malambot.

Eba: Mahina.

Nene: Maputi.

Lola: Bilog.

Eba: Guwang.

Nene: Kulang.

Lola: Buwan-buwan bumubukas ang sugat naming hindi naghihilom.

Eba: Umiihi ng dugo.

Nene: Habang buhay magdurugo.

Lalaki: Huwag mo akong iiwanan, sasamahan kita.

Adan: Hindi kita iiwanan, yayakapin kita.

Totoy: Hindi kita iiwanan, mahal kita.

Adan: Hindi kita iiwanan, masyado kang malambing e.

Eba: Ano gagawin ko pag iniwanan mo ko?

Totoy: E di putulin mo yung ano ko.

Lola: Yung ano?

Lalaki: Alam mo na. Yung masarap.

Nene: Halika nga rito.

(Aalis ang mga lalaki. Magiging isa ang tatlong babae. Magdidilim ang entablado.)

TELON

Advertisements

This site is paid by ideas. Go ahead. Comment.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s